All content and pictures are Copyrighted / Allt innehåll och bilder är upphovsrättsskyddade

Tag : bts

Panadda Long

Ett bra sätt att använda hemsidan, kan mycket väl vara att visa lite på vad som sker bakom scenen (BTS, Behind The Scenes). Som första BTS får bli sessionen med Panadda Long, från 1 Maj 2016. Min fru en väldigt aktiv assistant, håller för fullt på med att instruera dagens modell om hur hon skall posera. Fördelen med detta som jag ser det, med att min assistant blandar sig i detta, är att jag får ut mer poser i varje session. Ibland kan […]

Panadda Long

A good way to utilize the website, may well be to show a little of what happens Behind The Scenes.  As the first BTS out is the Panadda Long photo session, from May 1 2016. My wife and a very active assistant, is in the process of trying to instruct today’s model on how she should pose. The benefit as I see it, with my assistant meddling in this, is that I get more poses out of each session. Sometimes you can get a little […]