All content and pictures are Copyrighted / Allt innehåll och bilder är upphovsrättsskyddade

Category : Information

New Images 2017-03-05

Been awhile since any updates. So I’ve added 3 images to the website today. They are from one of the sessions with my daughter, covering her pregnancy. Got her permission to show you all the ‘funny’ variations I did do, on one of the images. They can be viewed here…

Nya Bilder 2017-03-05

Var ett tag sedan någon uppdatering. Så jag har lagt till 3 bilder till hemsidan idag. De är från en av sessionerna med min dotter, som täcker hennes graviditet. Fick henne tillåtelse att visa alla “roliga” variationer jag gjorde, på en av bilderna. De kan ses här…

Launch of the Website

YES! It is finally time to launch the website. There are some more things waiting to be added, but please be patient. They will come with time. Hopefully you’ll find this all new website to be easy to navigate and enjoyable. If you find anything to be wrong or if there is anything you don’t understand. Send me a mail and I’ll look into it. Thanks for visiting!

Lanseringen av Hemsidan.

JA! Det är äntligen dags att lansera hemsidan. Det finns några fler saker som väntar på att läggas till, men ha tålamod. De kommer med tiden. Förhoppningsvis finner du denna helt nya hemsida till att vara lättnavigerad och trevlig. Om du hittar något fel, eller om det är något du inte förstår. Skicka mig ett mail och jag ska undersöka saken. Tack för besöket!

Uppdatering hemsidan

Vad är kvar att göra på hemsidan? Den huvudsakliga strukturen är nära på klar. Funderar fortfarande över några saker, lägga till eller inte lägga till en viss funktion. Fler funktioner innebär mer arbete dvs. tid från min sida. Jo, de viktigaste delarna är på hemsidan nu. Såsom portföljer, information om mig och utrustningen jag använder. En sak som jag funderar mycket på, är om jag skall göra ett svenskt version på valda delar av hemsidan. Så mycket att tänka på 🙂

Website Update

What is left to do on the site? The main structure is close to be finished. Still contemplating over a few things, add or not add a certain feature. More features involves more work ie. time on my part. Well, the main parts are on the website now. Such as the portfolios, information about me and the gear I use. One thing I’m thinking hard about is if I’m going to do a Swedish version on parts of the website. […]

Johnny Roest Photography

Hej och välkommen till Johnny Roest Photography. Trots att jag är svensk och bor och jobbar I Sverige, kommer hemsidan vara I första hand på engelska. Som du säkert märkt, så är hemsidan under uppbyggnad. Titta gärna runt på det som redan är klart. Det är mer på gång och jag funderar över om jag skall addera fler funktioner eller ej. Tiden får utvisa vad jag bestämmer mig för. Tack för att du tittar in.

Johnny Roest Photography

Hi and welcome to Johnny Roest Photography. Though I’m a Swede and live and work in Sweden, this site will be in English. As you might have noticed the site is currently under development. Please feel free to check out what is already finished. There is a lot more to do and I’m contemplating adding more features to the site. We’ll see with time what I decide to do. Thank You